Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1398
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269710
Katalogové èíslo 84065
Název dokumentu Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky
Anglický název Dock levellers - Safety requirements
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.080 - Zařízení pro sklady
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13982009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52298ČSN EN 1398 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1398 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro návrh, konstrukci, instalaci, údržbu a zkoušení vyrovnávacích můstků a pro bezpečnostní komponenty vyrovnávacích můstků. S výjimkou: a) vyrovnávacích můstků pro použití v námořní a letecké přepravě b) zdvihacích stolů c) zadních zdvižných čel namontovaných na vozidlech.