Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 2600 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342600
Katalogové èíslo 84049
Název dokumentu Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení
Anglický název Railway applications - Railway Signalling Equipment
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.220.30 - Kolejová doprava
45.020 - Železniční technika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96584ČSN 34 2600 ed. 2 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28763ČSN 34 2600 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 2600 ed. 2 Tato norma stanovuje rámcové požadavky, které musí být splněny při návrhu, výstavbě i provozu zabezpečovacího zařízení a jejich částí a které slouží k zajištění bezpečnosti jízdy vlaků a zabezpečeného posunu. Zabezpečovací zařízení ve smyslu této normy je speciální elektrické zařízení, které podle ČSN 33 0010 patří mezi "zařízení zvláštní" a mezi "zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí". Pro účely této normy se zabezpečovací zařízení člení na: Staniční zabezpečovací zařízení; traťová zabezpečovací zařízení; vlaková zabezpečovací zařízení a přejezdová zabezpečovací zařízení