Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15877-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646414
Katalogové èíslo 84011
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15877-22009
ISO 15877-22009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88144ČSN EN ISO 15877-2 2009A1
512854ČSN EN ISO 15877-2 2009A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75961ČSN EN ISO 15877-2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15877-2 Tato část ISO 15877 specifikuje vlastnosti trubek vyrobených z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) pro potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) a pro vytápění za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení citované v této části ISO 15877. Spolu s dalšími částmi ISO 15877 se používá tato norma pro tvarovky vyrobené z PVC-C a jejich spoje se sou-částmi z PVC-C a z jiných plastových a neplastových materiálů pro rozvod horké a studené vody