Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15877-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646414
Katalogové èíslo 84010
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
23.040.20 - Trubky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15877-12009
ISO 15877-12009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88140ČSN EN ISO 15877-1 2009A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75960ČSN EN ISO 15877-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15877-1 Tato část ISO 15877 specifikuje obecná hlediska pro potrubní systémy z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) a pro vytápění, za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Požadavky a metody zkoušení pro součásti potrubních systémů jsou specifikovány v části 2 a 3. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití systému uvádí část 5, směrnici pro posuzování shody uvádí část 7.