Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2130 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332130
Katalogové èíslo 83957
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
Anglický název Low-voltage electrical installations - Internal electric distribution lines
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti 31.01.2016
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95304ČSN 33 2130 ed. 2 2009Z131.01.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23354ČSN 33 2130 1983
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95303ČSN 33 2130 ed. 3 2014
Anotace

ČSN 33 2130 ed. 2 ČSN 33 2130 ed. 2 obsahuje podrobné požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů silových a sdělovacích v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, například administrativního charakteru. ČSN 33 2130 ed. 2, platí souběžně s ČSN 33 2130:1983 do 2011-09-01, kdy ji zcela nahrazuje.