Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1677-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 271910
Katalogové èíslo 83955
Název dokumentu Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8
Anglický název Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components, Grade 8
Datum vydání 01.08.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1677-1+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63351ČSN EN 1677-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1677-1+A1 Norma stanovuje požadavky na kované ocelové součásti třídy 8, které se používají hlavně s vázacími řetězy, vázacími ocelovými lany a vázacími textilními prostředky, které jsou určeny pro zdvihání břemen, materiálů a zboží. V normě jsou uvedena nebezpečí, specifická pro tyto součásti, požadavky na konstrukci, materiál, to znamená na chemické složení a tepelné zpracování, dále na výrobu, provedení a mechanické vlastnosti vyrobených součástí. Součástí normy jsou dále požadavky na typové a výrobní zkoušky a kontroly včetně přejímacích kritérií, požadavky na značení a používání. V informativních přílohách jsou uvedeny vzorce pro výpočet hodnot mechanických vlastností a způsob označování.