Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1677-6+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 271910
Katalogové èíslo 83953
Název dokumentu Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4
Anglický název Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4
Datum vydání 01.08.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1677-6+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64172ČSN EN 1677-6 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1677-6+A1 Norma stanovuje požadavky na svařovaná ocelová závěsná oka, mezičlánky, soustavy závěsných ok a články třídy 4. Provedení háků je s okem. Háky je možno používat s vázacími řetězy, vázacími ocelovými lany a vázacími textilními prostředky, které jsou určené pro zdvihání břemen, materiálů a zboží. Jsou zde uvedena nebezpečí specifická pro kované háky, zásady pro jejich konstrukci, včetně pojistky háku, požadavky na výrobu, provedení, zkoušky, značení a používání. V informativních přílohách jsou uvedeny vzorce pro výpočet rozměrů a struktura označování háků.