Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13889+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 271912
Katalogové èíslo 83952
Název dokumentu Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost
Anglický název Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and bow shackles - Grade 6 - Safety
Datum vydání 01.08.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13889+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69992ČSN EN 13889 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13889+A1 Norma stanovuje požadavky na kované ocelové rovné a prohnuté třmeny se závity třídy 6, které se používají pro všeobecné účely zdvihání v rozsahu nosností od 0,5 t do 25 t. V normě jsou uvedena nebezpečí specifická pro tyto třmeny, požadavky na konstrukci, na chemické složení materiálu, na tepelné zpracování, dále na výrobu, provedení a mechanické vlastnosti hotových třmenů. Součástí normy jsou i požadavky na typové a výrobní zkoušky, kontroly včetně přejímacích kritérií a na značení. V informativních přílohách jsou uvedeny zásady pro bezpečné používání třmenů a způsob jejich označování.