Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-461
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 83856
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 461: Electric cables
Datum vydání 01.08.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-4612008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19334ČSN IEC 50(461)+A1 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-461 IEV (soubor IEC 60050) je univerzální vícejazyčný slovník zahrnující oblast elektrotechnologie, elektroniky a telekomunikací. Tato norma obsahuje termíny a definice používané v oblasti působnosti technické komise IEC TC 20 "Elektrické kabely".