Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 334+A1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 386445
Katalogové číslo 83834
Název dokumentu Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně
Anglický název Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar
Datum vydání 1.7.2009
Datum ukončení platnosti 1.3.2020
Datum účinnosti 1.8.2009
Věstník vydání (měs/rok) 7/09
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.40 - Regulátory tlaku
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 334+A12009
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
76421ČSN EN 334 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
509234ČSN EN 334 2020
Anotace

ČSN EN 334+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, funkci, zkoušení a značení, jakož i požadavky na velikost a dokumentaci regulátorů tlaku plynu používaných v regulačních stanicích podle EN 12186 a EN 12279: - se vstupním tlakem do 100 bar včetně a jmenovitým průměrem do DN 400; - pro provozní teploty v rozmezí -20 °C až +60 °C, používaných k regulaci tlaku plynů 1. a 2. třídy podle EN 437 v přepravních, distribučních a průmyslových plynovodech. "Regulátory tlaku plynu" budou v této normě nazývány, s výjimkou nadpisů, "regulátory". Příloha ZA obsahuje všechny platné základní požadavky pro standardní regulátory tlaku plynu s jednotnou pevností použité v regulačních stanicích vyhovujících EN 12186 nebo EN 12279 s výjimkou externí odolnosti k působení okolního prostředí v případech, kdy dochází ke korozi. Tato evropská norma uvažuje následující třídy regulátorů: - třída 1: rozmezí provozních teplot od -10 °C do +60 °C; - třída 2: rozmezí provozních teplot od -20 °C do +60 °C; - typ IS (typ s jednotnou pevností); - typ DS (typ s rozdílnou pevností). Tato evropská norma platí pro regulátory, u nichž je zdrojem energie potřebné pro regulaci výhradně potrubní plyn, tzn. pro regulátory nevyžadující k regulaci žádný vnější zdroj energie. Tyto regulátory mohou obsahovat pojistné (deformační) uvolňovací zařízení vyhovující požadavkům přílohy F. Regulátory splňující požadavky této evropské normy je možno prohlásit za regulátory, které jsou "ve shodě s EN 334" a označit značkou "EN 334".