Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60297-3-100
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188001
Katalogové èíslo 83821
Název dokumentu Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster
Anglický název Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3 -100: Basic dimensions of front panels, subracks, chassis, rack and cabinets
Datum vydání 01.08.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60297-3-1002009
IEC 60297-3-1002008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60297-3-100 Tato část normy specifikuje základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů a koster řady 482,6 mm (19 palců). Následující dokumenty souboru IEC 60297-3 stanovují podrobné rozměry pro typické části zařízení, kde základní rozměry jsou použity jako rozhraní pro ostatní přidružené části.