Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 37 5711 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 375711
Katalogové èíslo 83803
Název dokumentu Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami
Anglický název Railway applications - Crossings cable line with railways
Datum vydání 01.10.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21133ČSN 37 5711 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 37 5711 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky a podmínky, které musí být splněny při provádění kabelových křížení s železničními dráhami a platí pro křížení metalických i optických kabelů s železničními dráhami: a) celostátními; b) regionálními; c) vlečkami.