Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1492-4+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270147
Katalogové èíslo 83797
Název dokumentu Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken
Anglický název Textile slings - Safety - Part 4: Lifting slings for general service made from natural and man-made fibre ropes
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1492-4+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72276ČSN EN 1492-4 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1492-4+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky související s bezpečností, včetně metod hodnocení a zkoušení jedno-, dvou-, tří- a čtyřpramenných a nekonečných vázacích prostředků, s příslušenstvím nebo bez příslušenství, vyrobených ze 3- a 4-pramenné vinuté konstrukce lan z přírodních vláken sisalu, konopí a manilského konopí a ze 3- a 4-pramenné vinuté konstrukce z polyamidu, polyesteru a polypropylenu a 8-pramenné splétané konstrukce lan ze syntetických vláken majících referenční číslo od 16 až do 48 včetně. Příloha A je normativní, a uvádí požadavky na informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem s vázacími prostředky vyrobené z textilních lan, které vyhovují této normě. Příloha B je informativní, a uvádí únosnost pro různá uspořádání a typy materiálů pro vázací prostředky vyrobené z textilních lan k této normě. Příloha C je informativní, a poskytuje některé detailní informace pro používání a údržbu, které mohou být vhodné při sestavování informací podle přílohy A.