Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1492-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270147
Katalogové èíslo 83796
Název dokumentu Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití
Anglický název Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general purpose use
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1492-2+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63142ČSN EN 1492-2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1492-2+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost, včetně metod dimenzování a zkoušení vinutých smyček s nosností do 40 tun (při přímém závěsu) a vícepramenných sestav vinutých smyček se dvěmi, třemi, čtyřmi prameny, s kovovými komponenty nebo bez nich, zhotovených z polyamidu, polyesteru a polypropylenu. Vinuté smyčky podle této části EN 1492 jsou určeny pro všeobecné zvedací operace, to znamená pro zvedání předmětů, materiálů nebo zboží, u něhož se nevyžadují žádné odchylky od specifikovaných požadavků, součinitelů vázání ani WLL. Zvedací operace, na něž se tato norma nevztahuje, zahrnují zvedání osob, potenciálně nebezpečných materiálů jako roztavený kov a kyseliny, skleněné tabule, štěpné materiály, jaderné reaktory a přítomnost zvláštních podmínek. Příloha A je normativní, a uvádí zkušební metody k ověření bezpečnostních požadavků. Příloha B je normativní, a uvádí informace pro používání a údržbu, dodávané výrobcem. Příloha C je informativní, a uvádí doporučený obsah informací dodávaných výrobcem společně s vinutými smyčkami. Příloha ZA je informativní, a uvádí vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC. Příloha ZB je informativní, a uvádí vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC.