Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1492-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270147
Katalogové èíslo 83795
Název dokumentu Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití
Anglický název Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-made fibres for general purpose use
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1492-1+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63144ČSN EN 1492-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1492-1+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost, včetně metod dimenzování a zkoušení jednopramenných, dvoupramenných, třípramenných a čtyřpramenných vázacích popruhů, s kovovými komponenty nebo bez nich, zhotovených z popruhů ze syntetických polyamidových, polyesterových a polypropylenových vláken v rozsahu šířek od 25 mm do 450 mm včetně. Vázací popruhy podle této části EN 1492 jsou určeny pro všeobecné zvedací operace, tj. pro zvedání předmětů, materiálů nebo zboží, u nichž se nevyžadují žádné odchylky od specifikovaných požadavků, bezpečnostních činitelů ani nosnosti. Norma se nevztahuje na zvedací operace, zahrnující zvedání osob, potenciálně nebezpečných materiálů jako roztavený kov a kyseliny, skleněné tabule, štěpné materiály, jaderné reaktory a přítomnost zvláštních podmínek. Příloha A je normativní, a uvádí zkušební metody k ověření bezpečnostních požadavků. Příloha B je normativní, a uvádí informace pro používání a údržbu, dodávané výrobcem. Příloha C je informativní, a uvádí pokyny pro výrobce k provedení typové zkoušky pro ověření vzájemného účinku šité popruhové části a kovových komponentů u vázacích popruhů typu C/Cr v souladu s A.4. Příloha C je informativní, a uvádí doporučený obsah informací dodávaných výrobcem společně s vázacími popruhy. Příloha ZA je informativní, a uvádí vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC. Příloha ZB je informativní, a uvádí vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC.