Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15635
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269635
Katalogové èíslo 83791
Název dokumentu Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení
Anglický název Steel static storage systems - Application and maintenance of srorage equipment
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.080 - Zařízení pro sklady
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 156352008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15635 Tato evropská norma uvádí požadavky na bezpečný provoz, údržbu, kontroly a inspekce skladovacích regálů. Tato evropská norma výslovně vylučuje skladovací zařízení vyrobené z jiných materiálů než oceli (kromě určitého příslušenství) a zařízení uvažovaného pro skladování v domácnosti. Tato evropská norma výslovně nepočítá s tolerancemi a deformacemi vozíků a zakladačů.