Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6425-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736425
Katalogové èíslo 83787
Název dokumentu Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště
Anglický název Bus, trolleybus and tramway lines halts
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.220.01 - Doprava obecně
93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31183ČSN 73 6075 1991
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6425-2 Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6075 z 26. listopadu 1990. Jedná se o druhou část autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, která je zaměřena na řešení přestupních uzlů. Zvláštní důraz je kladen na optimalizaci návrhových prvků v závislosti na velikosti a významu přestupního uzlu zejména z pohledu cestujících. Jejím cílem je dále aplikace moderních trendů a praktických zkušeností při návrhu přestupních uzlů a optimalizace komunikací pro chodce, nástupišť a odjezdových, příjezdových a manipulačních stání. Nově se norma zabývá měrnými ztrátami při pohybu cestujících na přestupním uzlu a také podrobným řešením individuální automobilové dopravy. Znění normy je navrženo s důrazem na vytvoření bezpečných a uživatelsky příjemných přestupních uzlů za uplatnění nových technických poznatků.