Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1677-4+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 271910
Katalogové èíslo 83763
Název dokumentu Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8
Anglický název Components for slings - Safety - Part 4: Links, Grade 8
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1677-4+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62998ČSN EN 1677-4 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1677-4+A1 Tato norma se zabývá články pro vázací prostředky, a to především z hlediska bezpečnosti. Předmětem normy jsou požadavky na kovaná nebo svařovaná ocelová závěsná oka, mezičlánky, soustavy závěsných ok a vázací články třídy 8 do 132 t WLL používané především pro vázací řetězy, ocelová vázací lana a textilní vázací prostředky určené pro zdvihání břemen, materiálů nebo zboží. Neplatí pro ručně kované články. Splněním požadavků této normy je zajištěna shoda s bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení.