Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13411-7+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 024470
Katalogové èíslo 83588
Název dokumentu Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky
Anglický název Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti 01.02.2022
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.70 - Svorky
53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13411-7+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77787ČSN EN 13411-7 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513263ČSN EN 13411-7 2022
Anotace

ČSN EN 13411-7+A1 Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na symetrické klínové vidlicové objímky pro za-končení pramenných ocelových drátěných lan vyhovujícím EN 12385-5 pro výtahy. Tato evropská norma pokrývá symetrické klínové vidlicové objímky určené pro použití v teplotách mezi -20 °C až 100 °C. Tato evropská norma pokrývá pouze ty symetrické klínové vidlicové objímky, které mají svařované tělo objímky. Příklad konstrukce a velikostí symetrických klínových vidlicových objímek jsou uvedeny v informativní příloze A. Informativní příloha B uvádí doporučení pro bezpečné používání a kontrolu symetrických klínových vidli-cových objímek podle přílohy A. Tato evropská norma pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech vztahujících se na symetrické klínové vidlicové objímky pro zakončení ocelových drátěných lan, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.