Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13414-2+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 024472
Katalogové èíslo 83584
Název dokumentu Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem
Anglický název Steel wire rope slings - Safety - Part 2: Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13414-2+A22008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70500ČSN EN 13414-2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13414-2+A2 Tato část EN 13414 specifikuje informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem vázacích prostředků z drátěných lan. Příloha A poskytuje některé detailní informace pro používání a údržbu, které mohou být vhodné pro všeobecné zdvihací práce.