Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13414-1+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 024472
Katalogové èíslo 83583
Název dokumentu Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce
Anglický název Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general lifting service
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13414-1+A22008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70499ČSN EN 13414-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13414-1+A2 Tato evropská norma specifikuje konstrukční požadavky, výpočet WLL, ověřování, certifikaci a značení vázacích prostředků z ocelových drátěných lan pro všeobecné zdvihací účely. Pokrývá jedno, dvou, tří a čtyřpramenné vázací prostředky zakončené ocelovými objímkami nebo splétanými oky a splétané nebo objímkami zajištěné vázací prostředky, vyrobené z 6 pramenných protisměrně vinutých ocelových drátěných lan s průměrem 8 mm až 60 mm, s duší z vláken nebo s duší z oceli a z 8 pramenných protisměrně vinutých ocelových drátěných lan odpovídajících EN 12385-4. Návod o tom, které údaje by měly být poskytnuty s dotazem nebo objednávkou, je uveden v příloze A. Příloha B uvádí Metodu výpočtu vícepramenných vázacích prostředků pro všeobecný provoz.