Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62040-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369066
Katalogové èíslo 83414
Název dokumentu Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS
Anglický název Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukonèení platnosti 19.07.2022
Datum úèinnosti 01.06.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.160.40 - Elektrické agregáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62040-12008
EN 62040-1/Cor.2009
IEC 62040-12008
IEC 62040-1/Cor.12008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
93686ČSN EN 62040-1 2009A119.07.2022
509097ČSN EN 62040-1 2009Z119.07.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67862ČSN EN 62040-1-1 2003
67863ČSN EN 62040-1-2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509096ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 62040-1 Tato část IEC 62040 se aplikuje na zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) s akumulátorem elektrické energie ve stejnosměrném meziobvodu. Primární funkcí UPS pokrytého touto normou, je zajistit nepřetržitost střídavého napájení. UPS může také sloužit pro zlepšení jakosti dodávaného výkonu, a to jeho udržováním ve stanovených mezích. Tato norma platí pro pohyblivé, nepřenosné a pevné nebo vestavěné UPS určené pro použití v distribučních soustavách nízkého napětí a určené k instalaci v jakékoliv operátorovi přístupné oblasti nebo v příslušných prostorách s omezeným přístupem. Tato norma stanovuje požadavky pro zajištění bezpečnosti operátora a osoby bez kvalifikace, která může přijít se zařízením do styku, a kde je to zvláště stanoveno, pro osoby provádějící údržbu.