Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13245-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643212
Katalogové èíslo 83317
Název dokumentu Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
Anglický název Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.140.99 - Ostatní výrobky z pryže a plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13245-22008
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86325ČSN EN 13245-2 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13245-2 Norma specifikuje zdravotní a bezpečnostní požadavky na profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) a lehčeného neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-UE) pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů. Uvádí také postupy posuzování shody výrobků s požadavky a obsahuje požadavky týkající se jejich označování. Výrobky jsou určené pro použití jako povrchové úpravy stěn a stropů pro vnitřní a venkovní aplikace podle specifikací výrobce, které mohou obsahovat i specifikace pro upevňovací prostředky. Tato norma se nevztahuje na profily pro uložení elektrických kabelů, komunikačních kabelů a sběrnic pro rozvod elektrické energie, výrobky pro vybavení střech (římsy a podhledy) včetně okapových žlabů, vnitřní profily včetně okenních parapetních desek a profilů pro výrobu oken a dveří.