Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11348-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 757734
Katalogové èíslo 83315
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi
Anglický název Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 2: Method using liquid-dried bacteria
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.70 - Zkoušení biologických vlastností vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11348-22008
ISO 11348-22007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507752ČSN EN ISO 11348-2 2009A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57620ČSN EN ISO 11348-2 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11348-2 ISO 11348 popisuje tři metody stanovení inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio fischeri (NRRL B-11177). Tato část ISO 11348 určuje metodu používající sušené bakterie. Tato metoda je použitelná pro: - odpadní vody; - vodné výluhy a průsakové vody; - sladké vody (povrchové a podzemní vody); - slané a brakické vody; - eluáty sedimentů (ze sladkých, brakických a slaných vod); - pórovou vodu; - jednotlivé látky, zředěné ve vodě..