Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 15001-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 386420
Katalogové číslo 83310
Název dokumentu Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
Anglický název Gas infrastructure - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 2: Detailed functional requirements for commissioning, operation and maintenance
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukončení platnosti 01.08.2023
Datum účinnosti 01.06.2009
Věstník vydání (měs/rok) 5/09
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 15001-22008
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
517357ČSN EN 15001-2 2023
Anotace

ČSN EN 15001-2 Tato evropská norma stanovuje podrobné funkční požadavky na uvádění do provozu, provoz a údržbu: - plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar a - plynovodů v budovách (domovní a komerční) s provozním tlakem vyšším než 5 bar, od výstupu z předávacího místa dodavatele plynu až ke vstupnímu připojení plynového spotřebiče, obvykle hlavnímu uzávěru spotřebiče. Tato evropská norma platí rovněž pro část vstupního připojení plynového spotřebiče sestávajícího z plynovodu, na níž se nevtahuje příslušná norma pro daný spotřebič. Tato norma se vztahuje na plynovody provozované při okolních teplotách od -20 °C do 40 °C a provozním tlaku do 60 bar včetně. V případě provozních podmínek mimo výše uvedená omezení je nutno navíc uvést odvolávku na EN 13480 týkající se kovových potrubí. Pro plynovody s průmyslovým využitím s tlakem do 0,5 bar včetně a pro plynovody v budovách (domovní a komerční) s tlakem do 5 bar včetně platí EN 1775. Pro plynovody nespadající pod rozsah platnosti EN 1775 nebo jiné evropské normy, platí tato evropská norma. V této normě pojem "plyn" označuje hořlavé plyny, které jsou v plynném stavu při teplotě 15 °C a absolutním tlaku 1 013 mbar. Tyto plyny jsou obvykle označovány jako vyráběný plyn, zemní plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG). Rovněž jsou označovány jako plyny první, druhé nebo třetí třídy (viz tabulku 1 v EN 437:2003). Tato norma neplatí pro zásobníky LPG (včetně veškerého příslušenství namontovaného přímo na tato zařízení). Rovněž neplatí pro rozvody LPG a úseky rozvodů LPG pracující při tlaku vyvozeném tenzí par (např. mezi zásobníkem a jeho regulátorem tlaku). Všechny hodnoty tlaku uvedené v této evropské normě jsou přetlak, pokud není uvedeno jinak. Pro plynovody dané rozsahem této normy musí být vzaty v úvahu národní právní a technické předpisy. Funkční požadavky na projektování, výběr materiálů, stavbu, kontrolu a zkoušení plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar a plynovodů s tlakem vyšším než 5 bar v budovách a prostorech určených jako bytové, komerční a veřejné objekty a objekty s polyfunkčním využitím jsou uvedeny v prEN 15001-1.