Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 528
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 267402
Katalogové èíslo 83266
Název dokumentu Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky
Anglický název Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukonèení platnosti 01.10.2021
Datum úèinnosti 01.06.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.080 - Zařízení pro sklady
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 5282008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26709ČSN EN 528 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512534ČSN EN 528 2021
Anotace

ČSN EN 528 Tato norma platí pro všechny typy zakladačů, které se pohybují v uličkách mezi regály a mimo uličky po kolejnicích. Součástí těchto strojů jsou zdvihací prostředky. Mohou zahrnovat zařízení pro boční zakládaní a odběr jednotkových břemen a/nebo dlouhého materiálu, jako jsou tyčové materiály a/nebo pro vychystávání zakázek, nebo pro podobné funkce. Zahrnuty jsou též přesuvny pro přemísťování strojů z jedné uličky do druhé. Ovládání strojů může být v rozsahu od ručního k plně automatickému. Tato norma neplatí pro manipulační vozíky s volným pohybem nebo roboty.