Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 842+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833592
Katalogové èíslo 83238
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení
Anglický název Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements, design and testing
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 842+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26310ČSN EN 842 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 842+A1 Tato evropská norma popisuje kritéria pro vnímání vizuálních signálů nebezpečí v oblasti, kde je člověk schopen rozpoznat tyto signály a reagovat na ně. Stanovuje bezpečnostní a ergonomické požadavky a příslušná fyzikální měření a subjektivní zrakovou kontrolu. Poskytuje také pomoc při navrhování signálů, aby byly zřetelně vnímány a rozlišovány tak, jak to požaduje ustanovení 5.3 EN 292-2:1991. Tato evropská norma neplatí pro informace o nebezpečí, které jsou podávány v písemné nebo obrazové podobě, a které jsou přenášeny prostřednictvím terminálů.