Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-5-534
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 83184
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against overvoltages
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukonèení platnosti 14.12.2018
Datum úèinnosti 01.06.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-5-5342008
IEC 60364-5-53/A12002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501149ČSN 33 2000-5-534 2009Z114.12.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501147ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 2016
Anotace

ČSN 33 2000-5-534 Tato norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektrických instalacích o napětí do AC 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana elektrických a elektronických zařízení, ale i osob a majetku před přepětími.