Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60297-3-105
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188001
Katalogové èíslo 83091
Název dokumentu Mechanické struktury pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-105: Základní rozměry a design pro 1U rámy
Anglický název Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-105: Dimensions and design aspects for 1U high chassis (IEC 60297-3-105:2008)
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60297-3-1052009
IEC 60297-3-1052008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace