Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 15603
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730326
Katalogové číslo 83052
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
Anglický název Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings
Datum vydání 1.4.2009
Datum ukončení platnosti 1.4.2018
Datum účinnosti 1.5.2009
Věstník vydání (měs/rok) 4/09
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.99 - Ostatní instalace v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 156032008
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
81064ČSN EN 15603 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
503682ČSN EN ISO 52000-1 2018
Anotace

ČSN EN 15603 V této normě se uvádí metodika k získávání rovnocenných výsledků z různých sou-borů údajů, aby bylo možno hodnotit při energetická certifikaci nové a stávající budo-vy rovnocenným způsobem. Poskytuje také metodiku k určování chybějících údajů, k výpočtu normalizované potřeby energie na vytápění a chlazení, větrání, přípravu tep-lé vody a osvětlení. Norma také uvádí metodiku k hodnocení energetické efektivnosti možných zlepšení. Tato norma popisuje dva základní druhy energetického hodnocení budov a jejich užití: výpočtové energetické hodnocení, normalizovaným výpočtovým energetickým hodnocením, kde normová potřeba energie nezávisí na chování uživatelů, skutečných klimatických podmínkách a jiných skutečných podmínkách (okolního prostředí a vnitřních); měřené energetické hodnocení, založené na dodané a vydané energii. V důsledku rozdílů ve způsobu, jakým se tato dvě hodnocení získala, se nemohou jejich výsledky přímo porovnávat, ani obvykle nemohou mít stejné hodnoty požadav-ků či tříd ENB. Norma uvádí možný způsob přepočtu mezi těmito hodnoceními. Účel normy je: - porovnat (a shrnout) výsledky z jiných norem, které počítají potřebu energie na specifické zajišťované funkce v budově; - hodnotit energii vyrobenou v budově, z níž část se může odvést na použití jinde; předložit souhrn celkové potřeby energie budovy ve formě tabulky; - poskytnut energetické hodnocení založené na primární energii, na emisích oxidu uhličitého nebo na jiných parametrech definovaných národní energetickou politikou; - zavést všeobecné principy výpočtu faktorů primární energie a součinitelů emisí uhlíku.