Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-2-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 83029
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hol-up systems - Part 2- 6: Opening contacts (magnetic)
Datum vydání 01.04.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-2-62008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95927ČSN EN 50131-2-6 2009Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73389ČSN CLC/TS 50131-2-6 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50131-2-6 Tato evropská norma uvádí požadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Jsou určeny pro čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Funkcí detektoru otevření (magnetického kontaktu) je detekování změny polohy ovládacího magnetu z definované zavřené pozice instalovaného na dveřích nebo oknech. Detektor otevření (magnetický kontakt) se skládá (je tvořen) ze dvou oddělených částí, mezi kterými tvoří propojení magnetické pole. Přerušením propojení mezi těmito dvěma částmi je generován poplachový signál nebo zpráva narušení. Počet a rozsah těchto signálů nebo zpráv bude širší u systémů vyšších stupňů zabezpečení. Tato evropská norma je pouze shrnutím požadavků a zkoušek detektorů otevření (magnetických kontaktů). Další typy detektorů jsou uvedeny v dalších dokumentech uvedených v řadách norem EN 50131 a EN 50131-2. Tato evropská norma se týká detektorů otevření (magnetických kontaktů) instalovaných uvnitř a vně budov a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (dle EN 50131-1:2006) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV dle EN 50130-5. Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Obě oddělené části detektoru otevření (magnetického kontaktu) musí být uváděny jako celek tvořící dle této normy detektor. Tato evropská norma se nevztahuje na systémové propojení.