Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 7455
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757455
Katalogové číslo 82920
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách
Anglický název Water quality - Determination of nitrate - 2,6-Dimethylphenol photometric method - Small-scale tube method
Datum vydání 1.3.2009
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2009
Věstník vydání (měs/rok) 3/09
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 7455 Tato norma specifikuje absorpční fotometrickou metodu stanovení dusičnanů ve zkumavkách. Zkouška je použitelná k rozboru pitné nebo surové vody. Dále je vhodná jako metoda stanovení dusičnanů (v roztoku po oxidační mineralizaci) při stanovení dusíku v odpadních vodách podle ČSN EN ISO 11905-1. Metodou lze stanovit koncentraci dusičnanů (NO3-) do 50 mg˙l-1 ve zkoušeném objemu vzorku 500 l při použití zkumavek s průměrem 16 mm.