Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 80000-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 82911
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika
Anglický název Quantities and units - Part 13: Informatics
Datum vydání 01.03.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
35.020 - Informační technologie (IT) obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 80000-132008
IEC 80000-132008
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
500873ČSN EN 80000-13 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80601ČSN EN 60027-2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 80000-13 Tato norma uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z informatiky. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitelé. Tabulky veličin a jednotek jsou v této normě uspořádány tak, že na levých stranách jsou veličiny a na odpovídajících pravých stranách jednotky. Všechny jednotky mezi dvěma plnými čarami na pravé straně patří k veličinám mezi odpovídajícími plnými čarami na levých stranách.