Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1090-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732601
Katalogové èíslo 82831
Název dokumentu Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
Anglický název Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
Datum vydání 01.03.2009
Datum ukonèení platnosti 01.11.2019
Datum úèinnosti 01.04.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.150.10 - Výrobky z hliníku
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1090-32008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507907ČSN EN 1090-3 2019
Anotace

ČSN EN 1090-3 Norma platí pro provádění všech typů hliníkových nosných konstrukcí, především konstrukcí navržených podle ČSN EN 1999 a vyhovuje zásadám a požadavkům na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základním ustanovením pro jejich navrhování a posuzování, uvedeným v ČSN EN 1990 Zásady navrhování.