Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50486
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334598
Katalogové èíslo 82793
Název dokumentu Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech
Anglický název Equipment for use in audio and video door-entry systems
Datum vydání 01.02.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 504862008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50486 Tato evropská norma specifikuje požadavky na zařízení instalovaná v audio a video dveřních vstupních systémech. Nevztahuje se na bezpečnostní systémy, systémy proti krádeži, útoku, CCTV sledovací systémy a systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích. Základními body normy jsou bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita, audio, video, podmínky prostředí a odolnost proti vandalismu.