Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 817
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 135822
Katalogové èíslo 82756
Název dokumentu Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky
Anglický název Sanitary tapware - Mechanical mixing valves (PN 10) - General technical specifications
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 8172008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53872ČSN EN 817 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 817 Tato evropská norma stanovuje požadavky na životnost, rozměrové, těsnostní, tlakové, hydraulické, mechanické a akustické parametry, které musí mechanické směšovací baterie splňovat, zároveň obsahuje technické postupy k ověřování těchto požadavků zkoušením. Tato norma platí pro mechanické směšovací baterie pro použití ve zdravotnětechnických instalacích, instalované v místnostech, určených pro osobní hygienu a v kuchyních, tzn. pro použití u van, umyvadel, bidetů, sprch a dřezů.