Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 45510-2-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 380210
Katalogové èíslo 82750
Název dokumentu Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy
Anglický název Guide for procurement of power station equipment - Part 2-9: Electrical equipment - Cabling systems
Datum vydání 01.02.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.100 - Elektrárny obecně
29.060.01 - Elektrické dráty a kabely obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 45510-2-92008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 45510-2-9 Tato evropská norma týkající se kabelových systémů (kabeláže) počítá se širokým rozsahem činností a volbou příslušných částí může být použia pro některou nebo všechny tyto činnosti, jako jsou například: - pořizování opěrných konstrukcí kabelu; - pokládka kabelu; - ukončování kabelů. Tento pokyn se zabývá instalací silových kabelů do 20,8/36(42) kV včetně a dodávkou a instalací ovládacích kabelů a kabelů měření, ovládání a instrumentace. Dodávkou silových kabelů se zabývá EN 45510-2-8. Norma má využití v elektrotechnice a elektroenergetice.