Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 506
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747714
Katalogové èíslo 82636
Název dokumentu Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu
Anglický název Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet
Datum vydání 01.02.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 5062008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63489ČSN EN 506 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 506 Norma stanovuje požadavky na výrobky pro samonosnou skládanou krytinu střech vyrobenou z měděného plechu nebo plechu ze slitiny zinek-měď-titan, a která je nebo není opatřena dodatečným organickým povlakem. Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Norma dále stanovuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly obvyklým podmínkám použití. Norma platí pro všechny skládané samonosné krytiny vyrobené z profilovaných plechů kromě profilovaných střešních taškových tabulí s plochou menší než 1 m2 a vyrobených lisováním. Profilované střešní plechy jsou navrženy pro zamezení pronikání větru, deště a sněhu do stavby a pro přenesení z toho plynoucího zatížení, včetně občasného zatížení při údržbě, do nosné konstrukce. Norma neobsahuje ustanovení týkající se podpůrné konstrukce, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování.