Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61355-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013721
Katalogové èíslo 82618
Název dokumentu Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění
Anglický název Classification and designation of documents for plants, systems and equipment - Part 1: Rules and classification tables
Datum vydání 01.02.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.01 - Grafické značky obecně
01.080.30 - Grafické značky pro použití v technických výkresech, diagramech, plánech, mapách a v jiné dokumentaci technických výrobků
01.110 - Technická dokumentace výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61355-12008
IEC 61355-12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53554ČSN EN 61355 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61355-1 Norma poskytuje pravidla a směrnice pro třídění dokumentů na základě charakteristického obsahu informací v nich obsažených. Spolu s písmenným kódem, udávajícím třídu druhu dokumentu, jsou poskytnuta pravidla a směrnice pro jeho použití v označovacím kódu dokumentu. Je důležitá pro dokumenty, používané ve všech technických oborech (odvětvích) během životního cyklu průmyslového celku, systému nebo zařízení. Dokumentace je nezbytná k zajištění informací pro všechny činnosti technických produktů/výrobků (které zahrnují průmyslové celky, systémy a zařízení) během jejich životního cyklu; může být zhotovena v libovolné fázi činnosti. V zásadě norma splňuje tyto základní cíle: - stanovení metody lepší komunikace a porozumění mezi stranami, zapojenými do vzájemné výměny dokumentů; - vyhovění potřebám získávání údajů, což často vychází z nutnosti znalosti informačního obsahu dokumentu; - stanovení pravidel určitého způsobu uvádění do vzájemného vztahu dokumentů a předmětů, tj. uvedení, ke kterému předmětu určitý dokument patří.