Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13757-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258513
Katalogové èíslo 82602
Název dokumentu Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 6: Lokální sběrnice
Anglický název Communication systems for meters and remote reading of meters - Part 6: Local Bus
Datum vydání 01.03.2009
Datum ukonèení platnosti 01.07.2016
Datum úèinnosti 01.04.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.100.10 - Fyzická vrstva
35.100.20 - Spojová vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13757-62008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99525ČSN EN 13757-6 2016
Anotace