Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12644-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270036
Katalogové èíslo 82536
Název dokumentu Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání
Anglický název Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions
Datum vydání 01.02.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12644-1+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63270ČSN EN 12644-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12644-1 Tato část EN 12644 stanovuje požadavky na vypracování a obsah návodu (návodů) k používání, dodávaných výrobcem jeřábu. Tato norma je určena pro použití spolu s ostatními normami pro jeřáby, zpracovanými CEN/TC 147. POZNÁMKA: Specifické požadavky pro jednotlivé druhy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro tyto jednotlivé druhy jeřábů. Závažná nebezpečí, kterých se týká tato norma, jsou uvedena v kapitole 4. Tato část EN 12644 platí pro jeřáby vyrobené po datu schválení této normy CEN. Tato norma nepojednává o nebezpečích, která souvisejí se zvedáním osob.