Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13015+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274090
Katalogové èíslo 82531
Název dokumentu Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu
Anglický název Maitenance for lifts and escalators - Rules for maitenance instructions
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13015+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63849ČSN EN 13015 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13015+A1 Tato norma stanovuje prvky nezbytné pro vypracování návodů pro činnosti údržby podle 3.1, které jsou dodávány s nově namontovanými osobními výtahy, výtahy pro dopravu osob a nákladů, výtahy pouze pro dopravu nákladů s možností vstupu osob, malými nákladními výtahy a pohyblivými schody a pohyblivými chodníky. Tato norma se nevztahuje na: a) návody pro montáž a demontáž; b) úřední přezkoušení a zkoušky podle národních předpisů. Tato norma se nevztahuje na již existující zařízení, ale může se z ní vycházet.