Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-25
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 82493
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-252008
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
90494ČSN EN 54-25 2009Opr.2
87080ČSN EN 54-25 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81130ČSN EN 54-25 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-25 Norma specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria pro komponenty použité v požárních poplachových systémech instalované uvnitř i vně budov, které ke komunikaci využívají rádiová spojení. Rovněž poskytuje požadavky k hodnocení shody komponentů vůči požadavkům evropských norem. Tam, kde komponenty pracují společně a vyžaduje se znalost návrhu systému, specifikuje tento dokument i systémové požadavky. Tento dokument neurčuje: zamýšlené použití rádiového spektra, např. kmitočet, výstupní výkon zařízení; maximální přípustný počet komponentů používajících rádiové spojení pro EPS (elektrickou požární signalizaci) nebo jednu přenosovou cestu a/nebo rádiový spoj; maximální přípustný počet komponentů se ztrátou spojení v jedné přenosové cestě a/nebo rádiovém spojení. Tyto požadavky podléhají národním předpisům a mohou se lišit podle jednotlivých členských států.