Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-24
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 82492
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers Loudspeakers
Datum vydání 01.02.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-242008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81183ČSN EN 54-24 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-24 Norma uvádí požadavky, zkušební metody a kritéria provedení reproduktorů určených k vysílání výstrahy o požáru mezi systémem elektrické požární signalizace a obyvateli budovy. Norma uvádí dva typy aplikačního prostředí: typ A, všeobecně pro vnitřní prostředí, a typ B, všeobecně pro venkovní prostředí. Norma nezahrnuje reproduktory pro speciální použití, například reproduktor pro použití v nebezpečných aplikacích, pokud takovéto aplikace vyžadují dodatečné nebo jiné požadavky nebo zkoušky, než ty, které jsou uvedeny v této evropské normě. Norma není určena k pokrytí adresovatelných reproduktorů, reproduktorů s aktivními komponenty. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Citované normativní dokumenty, kapitolu 3 - Termíny, definice a zkratky, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkoušky, přílohu A - Akustická měření, přílohu B - Měření jmenovitého výkonu šumu, přílohu C - Fyzikální odkazy na reproduktory a harmonizační přílohu ZA.