Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7465
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274081
Katalogové èíslo 82451
Název dokumentu Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
Anglický název Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lifts and counterweights - T-type
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 74652007
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
516808ČSN ISO 7465 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72019ČSN ISO 7465 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7465 Norma stanovuje velikosti, jakost, rozměrové parametry, tolerance a povrch normalizovaných vodítek a jejich spojů. Norma dále stanoví systém označování vodítek. Norma se obecně používá pro vodítka osobních a malých nákladních výtahů k vedení klece a vyvažovacího závaží.