Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61386-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370000
Katalogové èíslo 82425
Název dokumentu Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.03.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61386-12008
IEC 61386-12008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509469ČSN EN 61386-1 ed. 2 2009A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70860ČSN EN 61386-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60386-1 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro trubkové systémy, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních trubek, pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v elektrických instalacích nebo v komunikačních systémech do AC 1 000 V a/nebo DC 1 500 V. Platí pro kovové, nekovové a kombinované trubkové systémy, včetně vstupů se závitem a bez závitu, které ukončují systém. Tato norma neplatí pro kryty a připojovací krabice, na něž se vztahuje IEC 60670.