Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 19579
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441395
Katalogové èíslo 82412
Název dokumentu Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie
Anglický název Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry
Datum vydání 01.12.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 195792006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 19579 Tato mezinárodní norma specifikuje alternativní metodu stanovení obsahu veškeré síry v černém uhlí, hnědém uhlí a lignitu vysokoteplotní spalovací metodou s infračervenou (IČ) absorpcí, s použitím komerčně dostupných přístrojů.