Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15435
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723065
Katalogové èíslo 82409
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku
Anglický název Precast concrete products - Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks - Product properties and performance
Datum vydání 01.04.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 154352008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15435 ČSN EN 15435 specifikuje vlastnosti a zkušební metody pro prefabrikované nenosné betonové dutinové bednicí tvárnice vyráběné s použitím obyčejného nebo lehkého kameniva nebo jejich kombinace. Bednicí tvárnice mohou mít vertikální nebo horizontální zámky a z výrobny zabudovanou doplňkovou tepelnou izolaci. Bednicí tvárnice jsou určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že jsou vyplněné betonovou nebo maltovou výplní. Konstrukční vlastnosti betonových bednicích tvárnic závisí na jejich betonové nebo maltové výplni a nejsou určeny k použití bez výplně. Tato norma nezahrnuje zdicí prvky, pro které je určena EN 771-3. Příloha ZA určuje podmínky pro značení CE a pro hodnocení shody výrobků s požadavky této normy.