Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 818-7+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270083
Katalogové èíslo 82379
Název dokumentu Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)
Anglický název Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 7: Fine tolerance hoist chain, Grade T (Types T, DAT and DT)
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 818-7+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65911ČSN EN 818-7 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 818-7+A1 Norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro zdvihací řetězy třídy T (provedení T zušlechtěné a v provedeních DAT a DT povrchově kalené), určené pro sériová řetězová zdvihadla s ručním nebo motorovým pohonem. Pro tyto účely jsou používány elektricky svařované krátkočlánkové řetězy s přesnou tolerancí, které jsou v souladu s ČSN EN 818-1. Stanovuje konkrétní rozměry řetězu, tzn. jmenovitou tloušťku, mezní úchylky průměru materiálu, průměr v místě svaru, délku rozměrově ovlivněnou svařováním, rozteč a šířku v rozsahu 4 - 22 mm. V normě jsou uvedeny požadavky na kvalitu materiálu, tepelné zpracování a mechanické vlastnosti řetězu.