Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 818-6+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270083
Katalogové èíslo 82378
Název dokumentu Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem
Anglický název Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings - Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 818-6+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61068ČSN EN 818-6 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 818-6+A1 Norma specifikuje informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem vázacích řetězů. Obsahuje rizika spojená s nedostatečnými instrukcemi pro obsluhu a stanovuje výrobci povinnost poskytnout písemné informace o bezpečnostních požadavcích na vázací řetěz. V těchto informacích musí být stanoven postup před uvedením vázacího řetězu do používání, instrukce o správném používání, o pravidelném přezkušování a údržbě a o omezeních při změně stavu vázacího řetězu a při použití v nepříznivém prostředí nebo rizikových podmínek. V informativní příloze je návod pro výrobce, jak poustupovat při přípravě těchto informací.